Cod de Conduita

Codul de Conduita al Reynaers Aluminium este angajamentul fundamental care garanteaza incredere si siguranta intre compania noastra si toate partile interesate. Suntem pe deplin constienti de responsabilitatea pe care o purtam fata de angajati, furnizori, actionari, parteneri comerciali si comunitatile in care lucram. Prin urmare, scopul principal al acestui Cod de Conduita este de a ne asigura ca toate persoanele care actioneaza in numele sau in contul Reynaers Aluminium din intreaga lume isi desfasoara activitatea in mod etic si in conformitate cu legile si reglementarile in vigoare si politicile si directiile noastre explicite. Pe de alta parte, ne asteptam ca toti partenerii nostri de afaceri sa respecte si sa actioneze in conformitate cu aceleasi principii, specificate in acest document, disponibil online.

Scopul

Acest Cod de Conduita se aplica tuturor angajatilor Reynaers Aluminium din intreaga lume, inclusiv personalului temporar, precum si tuturor furnizorilor si subcontractantilor Reynaers Aluminium.

Toti angajatii au obiectivul clar de a se stradui sa foloseasca o buna judecata si consideratie in activitatea lor de zi cu zi. Un set dedicat de reguli, specificat in acest document, ii va ajuta:

 • Respect si tratament echitabil al tuturor angajatilor si partenerilor nostri de afaceri;
 • Fara acte de coruptie sau incalcarea legilor antitrust pentru a garanta principiul concurentei loiale si al pietei libere;
 • Respectarea resurselor naturale si aderarea la legile privind mediul pentru a asigura afaceri durabile si a evita riscurile privind mediul;
 • Respectarea legilor privind protectia datelor, proprietatea intelectuala si confidentialitatea;
 • Respectarea legislatiei, politicilor si reglementarilor relevante.

Reynaers Aluminium isi rezerva dreptul de a modifica acest Cod de Conduita in orice moment si din orice motiv

Respect si tratament corect

Toti angajatii trebuie sa lucreze si sa se comporte respectuos fata de colegi, parteneri de afaceri si altii, de orice cultura straina sau antecedente. In conformitate cu aceasta, nu acceptam nici o forma de hartuire, discriminare sau alt comportament pe care colegii sau partenerii de afaceri il pot considera degradant sau ofensator.

Reynaers Aluminium se angajeaza sa depuna eforturi pentru diversitate si o cultura a muncii incluziva,  valorizand toate persoanele, fara nici o forma de discriminare. In acest sens, Reynaers Aluminium ofera oportunitati egale de angajare si trateaza corect toti angajatii.

Concurenta loiala si angajamentul deplin fata de legile antitrust

Reynaers Aluminium se angajeaza sa respecte cele mai inalte standarde de conduita in relatia cu angajatii, furnizorii, clientii si alti parteneri de afaceri. Toti angajatii Reynaers Aluminium trebuie sa respecte libera concurenta si sa respecte standardele internationale anti luare de mita, asa cum este mentionat in Pactul Global al Natiunilor Unite, precum si cu regulile locale anticoruptie. Li se interzice sa fie implicati in acorduri anticoncurentiale cu terti si sa caute sau sa accepte beneficii personale (sau pentru relatii apropiate) care sunt nepotrivite. Reynaers Aluminium nu tolereaza nici o forma de coruptie, luare de mita sau orice alta forma de acordare ilegala de avantaje. Orice avantaj promis sau primit cu intentia de a influenta procesul de luare a deciziilor, atat catre partenerii de afaceri cat si catre oficialii publici, este interzisa. Oferirea de cadouri sau alte favoruri poate fi acceptata si permisa cu conditia ca acestea sa respecte bunele practici comerciale acceptate la nivel local si sa fie transparente si rezonabile, atat in ceea ce priveste valoarea, cat si frecventa, fara a astepta nici un fel de beneficiu.

Reynaers Aluminium se angajeaza sa dezvaluie informatii cu privire la activitatile si performantele sale comerciale, in conformitate cu legile si reglementarile in vigoare. Angajatii Reynaers Aluminium nu vor utiliza in mod abuziv informatii despre companie sau aflate in proprietatea companiei in beneficiul lor personal sau al unei terte parti.

Respectarea resurselor naturale si evitarea riscurilor privind mediul

Reynaers Aluminium si-a luat angajamentul ferm sa proiecteze solutii durabile si depune eforturi in cercetarea si dezvoltarea sistemelor eficiente din punct de vedere energetic respectand resursele natural. Aceasta inseamna ca respectam toate legile, reglementarile si standardele de mediu aplicabile, implementand un sistem eficient de management al mediului pentru a identifica si elimina potentialele pericole pentru mediu. In acest sens, Reynaers Aluminium se angajeaza sa evite utilizarea substantelor periculoase si sa le inlocuiasca cu alternative sigure (preferate) sau mai putin periculoase.

Pentru a asigura manipularea, miscarea, depozitarea, reciclarea, reutilizarea si eliminarea in conditii de siguranta, identificam, eliminam si gestionam substantele care reprezinta un pericol pentru mediu, respectam legile aplicabile privind etichetarea si reglementarile privind reciclarea si eliminarea. Ne straduim sa reducem sau sa eliminam deseurile de toate tipurile, inclusiv apa si energia, prin implementarea masurilor adecvate de conservare in timpul proceselor de productie si intretinere si prin reciclarea, reutilizarea si inlocuirea materialelor.

Protectia datelor, proprietatea intelectuala si confidentialitatea

Protejarea drepturilor de proprietate intelectuala, protectia datelor si respectarea confidentialitatii de catre angajatii, furnizorii si alti parteneri de afaceri ai Reynaers Aluminium, este responsabilitatea tuturor partilor (atat ca operator de date cat si ca procesator de date). Toate informatiile si drepturile de proprietate intelectuala trebuie utilizate in mod legitim si mentinute cu grija si respect, evitand in acelasi timp abuzul si prevenind daunele. Transferul neautorizat de informatii este strict interzis.

Reynaers Aluminium incheie un contract de confidentialitate (sau prevederi contractuale similare) cu toti furnizorii sai.

Respectarea legilor si reglementarilor

Reynaers Aluminium se angajeaza sa respecte toate legile si reglementarile aplicabile, unele dintre ele mentionate explicit mai jos:

Munca si drepturile omului
Sprijiniti si actionati in conformitate cu principiile Pactului Global al Natiunilor Unite, cu Declaratia Universala a Drepturilor Omului a ONU, precum si cu Declaratia Organizatiei Internationale a Muncii privind principiile si drepturile fundamentale la locul de munca, in conformitate cu legislatia si practica nationala. Acest lucru se aplica in special pentru:

 • Angajarea copiilor:
  Nu este permisa angajarea persoanelor cu varste sub 15 ani, deoarece acest lucru impiedica minorul sa respecte cerintele minime de scolarizare sau formare si dauneaza sanatatii si dezvoltarii acestora.
 • Munca fortata:
  Utilizarea muncii fortate sau obligatorii este interzisa.
 • Compensarea si programul de lucru:
  Angajatii trebuie platiti in timp util si trebuie sa respecte legile si reglementarile nationale respective cu privire la programul de lucru, salarizarea, prestatiile si durata concediului de odihna.


Sanatatea si siguranta
Respectati legile si reglementarile aplicabile privind sanatatea si securitatea in munca si asigurati un mediu de lucru sigur si sanatos pentru a preveni accidentele.

 • Prevenirea accidentelor la locul de munca si a expunerii chimice:
  Eliminati pericolele fizice si chimice acolo unde este posibil si stabiliti proceduri pentru gestionarea, urmarirea si raportarea accidentelor si bolilor survenite la locul de munca. In orice caz, angajatii trebuie sa primeasca echipamentul individual de protectie adecvat. Lucratorii trebuie sa aiba dreptul de a refuza conditii de munca nesigure, fara teama represaliilor, pana cand conducerea geastioneaza situatia in mod adecvat.
 • Preventia si pregatirea pentru situatiile de urgenta:-
  Anticipati, identificati si evaluati situatiile de urgenta si minimizati impactul acestora prin implementarea planurilor de urgenta si a procedurilor de raspuns.
 • Ergonomia:
  Identificati, evaluate, controlati si imbunatatiti expunerea lucratorilor la sarcini solicitante din punct de vedere fizic, inclusiv manipularea manuala a materialelor, ridicarea greutatilor, statul in picioare pe perioade lungi de timp si sarcinile de asamblare repetitive si care implica utilizarea fortei.

Taxe
Reynaers Aluminium demonstreaza un comportament etic din punct de vedere fiscal si plateste sumele datorate pentru impozite in tarile unde activeaza. Urmarim o relatie puternica cu guvernele. Transparenta si increderea sunt inglobate in principiile noastre de afaceri si in cultura organizationala, jucand un rol important in modul in care ne implicam cu autoritatile fiscal din intreaga lume. Reynaers Aluminium actioneaza in conformitate cu legile si reglementarile (fiscale) aplicabile in orice moment. Ne propunem sa respectam spiritul si litera legii. Orice actiune legata de planificarea pozitiei noastre fiscale trebuie sa fie in concordanta cu desfasurarea normala a activitatii si in conformitate cu strategia noastra generala de grup.

Aplicabilitate pentru furnizori si subcontractantii acestora

Ne asteptam ca toti furnizorii nostri (inclusiv profesionistii independenti), partenerii de afaceri si subcontractantii lor, sa respecte pe deplin si sa actioneze in conformitate cu regulile acestui Cod de Conduita si sa incadreze aceste cerinte in propriul lant de aprovizionare.

Privind subiectul ‘Respectarea resurselor naturale si evitarea riscurilor privind mediul’, furnizorii trebuie sa verifice periodic utilizarea substantelor periculoase si sa inlocuiasca cu alternative sigure (preferate) sau mai putin periculoase.

Daca se cere de catre Reynaers Aluminium, furnizorii vor completa un chestionar de autoevaluare cu privire la conformitatea cu acest Cod de Conduita si masurile luate de furnizor pentru a se asigura ca acesta si subcontractantii sai se conformeaza pe deplin.

Furnizorii vor permite celor de la Reynaers Aluminium sa auditeze conformitatea cu acest Cod de Conduita inspectandu-le facilitatile, examinand inregistrarile, politicile si practicile si intervievand persoanalul. Se asteapta ca furnizorii sa ofere acces promt la facilitatile, inregistrarile, documentatia lor si vor asigura asistenta necesara de catre personalul lor.

Daca Reynaers Aluminium identifica orice neconformitate, furnizorii trebuie sa pregateasca si sa permita Reynaers Aluminium sa revizuiasca si sa execute un plan de imbunatatire pentru a remedia problemele.

Sub rezerva oricaror clauze contractuale, Reynaers Aluminium poate rezilia contractul de furnizare in cazul in care un furnizor nu respecta prezentul Cod de Conduita. Daca este cazul, Reynaers Aluminium poate raporta autoritatilor competente orice incalcare a Codului de Conduita.

Nu s-au creat drepturi

Acest Cod de Conduita este o declarative a anumitor principii, politici si procedure fundamentale ale Reynaers Aluminium, care guverneaza angajatii si reprezentantii Reynaers Aluminium. Nu creeaza nici un drept pentru nici un client, furnizor, concurent, actionar sau orice alta persoana sau entitate.